Posts

Showing posts from July, 2015

တို႔တိုင္းျပည္

တို႔တိုင္းျပည္ ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔ တို႔ရြာတို႔ေျမ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္ ေစတီစပါး၊ မ်ားလည္းမ်ား၏ မ်ားပါေလလည္း၊ တမြဲမြဲႏွင့္ ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္ ယာစကာမ်ိဳး၊ တၫိႈးၫိႈးႏွင့္ ပုထိုးျမင့္မား၊ ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကား လွည့္လည္သြားလွ်က္ မစားေလရ၊ ၀မ္းမ၀၍ ဆြမ္းမွ်မတင္ႏိုင္ ရွိမည္တည္း။ ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔ တို႔ရြာတို႔ေျမ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္ ေရခ်ိဳေသာက္ရန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းကန္ႏွင့္ သီးႏွံခ်ိဳပ်ား၊ မ်ားလည္းမ်ား၏ မ်ားပါေလလည္း၊ တမြဲမြဲႏွင့္ ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္ ျမင္သာျမင္ရ၊ မစားရ၍ ေတာကၿပိတၱာ ျဖစ္မည္တည္း။ ထေလာ့ျမန္မာ၊ ျမန္မာထေလာ့ အားမေပ်ာ့ႏွင့္၊ မေလွ်ာ့လံု႔လ သူကစ၍၊ ငါကအားလံုး လက္႐ံုးမ်ားေျမာင္၊ ဥာဏ္မ်ားေျမာင္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ၾကေလ၊ ေဆာင္ၾကေလေလာ့ ဤေျမဤရြာ၊ ဘယ္သူ႔ရြာလဲ ဤယာစပါး၊ ဘယ္သူ႔စပါးလဲ ထားေလာ့တာ၀န္၊ ပြန္ေလာ့လုပ္ငန္း ဥာဏ္ေရွ႕ပန္း၍ တစ္၀မ္းတစ္စိတ္ ညီေစသတည္း။ (ဆရာေဇာ္ဂ်ီ)